CÁC TRƯỜNG HỢP

Haixu Abrasives đã thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài với các khách hàng nước ngoài đến từ khoảng 40 quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Đức, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Malaysia và Việt Nam.

Thử nghiệm NIC của bên thứ ba tại nhà máy của chúng tôi

Thử nghiệm NIC của bên thứ ba tại nhà máy của chúng tôi

Thử nghiệm NIC của bên thứ ba tại nhà máy của chúng tôi  

by HEZHSCHX_Admin2023-04-03
Read More
Kiểm tra WFA trước khi giao hàng

Kiểm tra WFA trước khi giao hàng

Kiểm tra WFA trước khi giao hàng

by HEZHSCHX_Admin2023-04-03
Read More
Đặt hàng tại nhà máy của chúng tôi

Đặt hàng tại nhà máy của chúng tôi

Đặt hàng tại nhà máy của chúng tôi

by HEZHSCHX_Admin2023-04-03
Read More