Từ mài mòn Haixu

Nguồn khoáng sản công nghiệp tốt nhất của bạn
ADVANCED CERAMICS

Chất mài mòn Haixu cung cấp nhiều loại sản phẩm với nhiều hình dạng hạt, kích thước hạt và mật độ khác nhau để đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.

Các sản phẩm dành cho chất mài mòn ngoại quan bao gồm:

Contact us for more information about our industries

White Fused Alumina

White Fused Alumina Micron

Brown Fused Alumina

Brown Fused Alumina Grain F-series

Black Silicon Carbide

Black Silicon Carbide Grain F-Grit

Black Silicon Carbide Micron

Green silicon carbide

Green Silicon Carbide Grain

Green Silicon Carbide micron

Scroll to Top