Từ mài mòn Haixu

Nguồn khoáng sản công nghiệp tốt nhất của bạn
CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Chất mài mòn Haixu cung cấp nhiều loại sản phẩm với nhiều hình dạng hạt, kích thước hạt và mật độ khác nhau để đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.

Các sản phẩm dành cho chất mài mòn ngoại quan bao gồm:

Liên hệ với chúng tôi để thêm thông tin về các ngành của chúng tôi

cacbua boron

Boron Carbide Grain

Boron Carbide powder

Alumina hồng hợp nhất

Pink Fused Alumina Powder

Pink Fused Alumina Grain

Ruby Fused Alumina Grain

Hạt mài mòn gốm

Ceramic Abrasive Powder

Alumina trắng hợp nhất

White Fused Alumina Grain F-series

Alumina hợp nhất màu nâu

Brown Fused Alumina Grain F-series

Brown Fused Alumina Grain P-series

Brown Fused Alumina Micron

Cacbua silic đen

Black Silicon Carbide Grain F-Grit

Black Silicon Carbide Micron

Cacbua silic xanh

Green Silicon Carbide micron

Green Silicon Carbide Grain

Scroll to Top