Từ mài mòn Haixu

Nguồn khoáng sản công nghiệp tốt nhất của bạn

HÀN VÀ THÔNG TIN

Chất mài mòn Haixu cung cấp các sản phẩm đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.

Các sản phẩm dành cho thị trường Hàn & Chất trợ dung bao gồm:

Liên hệ với chúng tôi để thêm thông tin về các ngành của chúng tôi

cacbua boron

Boron Carbide Grain

Scroll to Top