Từ mài mòn Haixu

Nguồn khoáng sản công nghiệp tốt nhất của bạn

VẬT LIỆU VẬT LIỆU

Chất mài mòn Haixu cung cấp nhiều loại sản phẩm với nhiều hình dạng hạt, kích thước hạt và mật độ khác nhau để đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.

Các sản phẩm dành cho chất mài mòn ngoại quan bao gồm:

Liên hệ với chúng tôi để thêm thông tin về các ngành của chúng tôi

Alumina trắng hợp nhất

White Fused Alumina Fraction

White Fused Alumina Fine powder

Alumina hợp nhất màu nâu

Brown Fused Alumina Fraction

Brown Fused Alumina Fine Powder

cacbua boron

Boron Carbide fraction

Alumina hồng hợp nhất

Pink Fused Alumina fraction

Scroll to Top