Từ mài mòn Haixu

Nguồn khoáng sản công nghiệp tốt nhất của bạn

SƠN VÀ SƠN

Chất mài mòn Haixu cung cấp nhiều loại sản phẩm với nhiều hình dạng hạt, kích thước hạt và mật độ khác nhau để đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.

Các sản phẩm dành cho chất mài mòn ngoại quan bao gồm:

Liên hệ với chúng tôi để thêm thông tin về các ngành của chúng tôi

Alumina trắng hợp nhất

White Fused Alumina Grain F-series

White Fused Alumina Micron

Cacbua silic đen

Black Silicon Carbide Micron

Cacbua silic xanh

Green Silicon Carbide micron

Scroll to Top