Từ mài mòn Haixu

Nguồn khoáng sản công nghiệp tốt nhất của bạn

CÔNG CỤ KIM CƯƠNG

Chất mài mòn Haixu cung cấp nhiều loại sản phẩm với nhiều hình dạng hạt, kích thước hạt và mật độ khác nhau để đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.

Các sản phẩm dành cho chất mài mòn ngoại quan bao gồm:

Liên hệ với chúng tôi để thêm thông tin về các ngành của chúng tôi

Hạt mài mòn gốm

Ceramic Abrasive Grain

Ceramic Abrasive Powder

Cacbua silic xanh

Green Silicon Carbide Grain

Green Silicon Carbide micron

Scroll to Top