Từ mài mòn Haixu

Nguồn khoáng sản công nghiệp tốt nhất của bạn

BẢO VỆ BỨC XẠ

Chất mài mòn Haixu cung cấp nhiều loại sản phẩm với nhiều hình dạng hạt, kích thước hạt và mật độ khác nhau để đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.

Các sản phẩm dành cho chất mài mòn ngoại quan bao gồm:

Liên hệ với chúng tôi để thêm thông tin về các ngành của chúng tôi

cacbua boron

Boron Carbide powder

Boron Carbide fraction

Boron Carbide Grain

Scroll to Top