KNOWLEDGE
Haixu Abrasives provides you with the latest market trends, knowledge and prices of abrasives.

Oxit nhôm màu nâu F-Grit và P-Grit

by HEZZSCHX__作者2023-08-03

Ôxít nhôm nung chảy màu nâu là chất mài mòn phổ biến được sử dụng...

Read More

Micron oxit nhôm màu nâu đã rửa sạch

by HEZHSCHX_Admin2023-04-04

Rửa micron oxit nhôm màu nâu là một quy trình đặc biệt phù hợp với...

Read More

Hạt alumina gốm làm giảm tia lửa đĩa cắt

by HEZHSCHX_Admin2023-04-04

Tia lửa có hại trong quá trình cắt bằng đĩa cắt. Hạt gốm alumina có...

Read More

Ưu điểm của alumin nung chảy nâu nung xanh

by HEZHSCHX_Admin2023-04-04

Alumin nung chảy màu nâu nung xanh là một loại alumin nung chảy màu nâu...

Read More

Phương tiện nổ alumin nung chảy màu nâu

by HEZHSCHX_Admin2023-04-04

Phun cát alumina nung chảy màu nâu là một quá trình mài mài mòn để...

Read More

Lô hàng oxit nhôm nâu mới được giao

by HEZHSCHX_Admin2023-04-04

Lô hàng oxit nhôm nâu mới được giao Phương tiện phun oxit nhôm màu nâu...

Read More

Bong bóng Alumina sản xuất kính hiển vi 0,06-0,1mm

by HEZHSCHX_Admin2023-04-04

Bubble Alumina là vật liệu chịu lửa tốt để chế tạo các thiết bị cách...

Read More

Ảnh hưởng của hạt mài mòn như thế nào Bánh xe mài mòn được đông cứng lại?

by HEZHSCHX_Admin2023-04-04

Hạt mài mòn là nguyên liệu chính để sản xuất bánh xe mài mòn ngoại...

Read More

Oxit nhôm nóng chảy màu trắng và các hạt mài mòn khác

by HEZHSCHX_Admin2023-04-04

Oxit nhôm nóng chảy màu trắng và các hạt mài mòn khác Trong ngành công...

Read More

Silicon carbide micropowder cho chất độn sơn

by HEZHSCHX_Admin2023-04-04

Silicon carbide micropowder cho chất độn sơn Micropowder silic cacbua xanh và micropowder silic cacbua...

Read More