Từ mài mòn Haixu

Nguồn khoáng sản công nghiệp tốt nhất của bạn

SƠN CHỐNG MÀI MÀI

Chất mài mòn Haixu cung cấp nhiều loại sản phẩm với nhiều hình dạng hạt, kích thước hạt và mật độ khác nhau để đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.

Các sản phẩm dành cho chất mài mòn ngoại quan bao gồm:

Liên hệ với chúng tôi để thêm thông tin về các ngành của chúng tôi

Alumina hợp nhất màu nâu

AZ25 Fused Alumina Grain

AZ40 Fused Alumina Grain

Alumina hồng hợp nhất

Pink Fused Alumina Grain

Ruby Fused Alumina Grain

Alumina hợp nhất Zirconia

Brown Fused Alumina Grain F-series

Scroll to Top