Từ mài mòn Haixu

Nguồn khoáng sản công nghiệp tốt nhất của bạn

KIM LOẠI

Chất mài mòn Haixu cung cấp nhiều loại sản phẩm với nhiều hình dạng hạt, kích thước hạt và mật độ khác nhau để đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.

Các sản phẩm dành cho chất mài mòn ngoại quan bao gồm:

Liên hệ với chúng tôi để thêm thông tin về các ngành của chúng tôi

Cacbua silic đen

Black Silicon Carbide fraction

Black Silicon Carbide Grain F-Grit

Scroll to Top