Từ mài mòn Haixu

Nguồn khoáng sản công nghiệp tốt nhất của bạn
Chất mài mòn liên kết

Chất mài mòn Haixu cung cấp nhiều loại sản phẩm với nhiều hình dạng hạt, kích thước hạt và mật độ khác nhau để đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.

Các sản phẩm dành cho chất mài mòn ngoại quan bao gồm:

Liên hệ với chúng tôi để thêm thông tin về các ngành của chúng tôi

Alumina trắng hợp nhất

White Fused Alumina Grain F-series

Iridium Coated White Fused Alumina

Alumina hợp nhất màu nâu

Brown Fused Alumina Grain F-series

Brown Fused Alumina Micron

Blue Fired Aluminum Oxide

DOWNLOADS
  • Product data tds
  • MSDS

Iridium Coated Brown Fused Alumina

DOWNLOADS
  • Product data tds
  • MSDS
Cacbua silic đen

Black Silicon Carbide Grain F-Grit

Cacbua silic xanh

Green Silicon Carbide Grain

Green Silicon Carbide micron

Alumina hồng hợp nhất

Pink Fused Alumina Grain

Ruby Fused Alumina Grain

Alumina hợp nhất Zirconia

AZ25 Fused Alumina Grain

AZ40 Fused Alumina Grain

Hạt mài mòn gốm

Ceramic Abrasive Grain

Scroll to Top